Socionikos forumas
http://lt.socionika.org/

Jei vairuotojai b?t? tokie, kaip kompo juseriai
http://lt.socionika.org/viewtopic.php?f=40&t=224
Puslapis 11

Autorius:  Dalyvis.54 [ 19 Lie 2004, 13:09 ]
Pranešimo tema: 

Kalbasi automobili? technikas ir vairuotojas. Telefoninio skambu?io ?rašas.Technikas (T.): Vairuotoj? technin? pagalba. Kuo gal?tume pad?ti?

Vairuotojas (V.): Šita... Mašina neužsiveda...

T.: Aišku. O kokia mark?, modelis. Kelint? met??

V.: O aš... O velniai j? žino! Aš j? ? parduotuv? važin?ti nusipirkau, iš kur man žinoti...

T.: Gerai, gerai, nusiraminkit. Pam?ginsim apsieiti ir be to (atod?sis). O j?s? bake yra benzino?

V.: Hm... Bake benzino, sakai... O kaip sužinoti?

T.: Prietais? skydelyje paži?r?kit. Kur rodykl? - ant "E" ar ant "F"?

V.: O kur tas prietais? skydelis?

T.: Jis iškart už vairo, jei j?s s?dite vairuotojo vietoje.

V.: O! Matau... Taip taip... O ?ia t? rodykli? pilna, ? kuri? ži?r?ti?

T.: Ži?r?kit ? t?, šalia kurios parašyta "E" ir "F". Ten dar mažyt? benzino kolon?l? tur?t? b?ti nupiešta.

V.: Aaaa ! Matau, rodo, kad nulis.

T.: Kaip nulis?

V.: Na, taip. Nulis ir viskas, o dar šalia "x1000". ?ia k?, gal mašinos modelis? "Iks-t?kstantis"

T.: (Gilus atod?sis su aki? užvertimu.) Ne, ?ia ne degalai, ?ia tachometras. Jis turi rodyti nul?, jei variklis neužvestas. Degal? rodykl? mažesn?, dažniausiai iš kair?s. Ten turi b?ti raid? "E", po to lankelis ir pabaigoje "F".

V.: Matau, matau! Rodykl? per vidur? - tarp "E" ir "F".

T.: Puiku, bent jau žinome, kad turite degal?. Dabar patikrinkime akumuliatori?. Matote vair??

V.: Na...

T.: Paspauskite per vidur?...

V.: (Gird?ti garsus pyyyyp.) Oi! O ?ia k?, taip ir turi b?ti?

T.: (Užver?ia akis.) Viskas gerai, ?ia j?s? signalas. Jei jis veikia, vadinasi, akumuliatorius tvarkoje. Dabar pabandykime užvesti.

V.: Na, tai blin. Aš ir sakau, kad neužsiveda. Tod?l ir skambinu!

T.: (Dant? girgžd?jimas.) Ir vis d?lto pabandykite dar kart?, iš eil?s. Išminkite sankabos pedal?, paspauskite stabdžius ir pasukite rakt?.

V.: Ei, ei, stop! Prašom iš eil?s. Kur ?ia tas "sukabinimo pedalas"?

T.: SANKABOS... Po vairu, iš kair?s. Radot?

V.: Radau.

T.: Nuspauskite iki galo. Taip. Dabar matote - ten dar du pedalai.

V.: Mhm...

T.: Tai va tas kairysis - stabdis. Nuspauskite ir j?. Nuspaud?te?

V.: Nuspaudžiau.

T.: Dabar pasukite degimo raktel?.

V.: Kaip aš tau pasuksiu, jei mano jau abi rankos užimtos?

T.: Atsiprašau?

V.: Kaire ranka laikau sukabinim?, dešine stabd?, kaip aš tur??iau dar t? rakt? pasukin?ti?

T.: (Springsta iš juoko.) Taaaip, pabandom iš naujo, tik dabar pedalus spauskite kojomis.

V.: Kojomis ? O k? taip galima?

T.: (Vis dar springdamas iš juoko.) Gaaalima.

V.: Na pabandom... Oi, iš ties? patogiau... Ko j?s man iš karto nepasak?t?... (Gird?ti ilgas kuitimasis ir šnopavimas.) Paspaudžiau.

T.: O dabar sukite degimo rakt? iki galo.

V.: O kur ?ia tas degimas ?

T.: Vairo pagrinde, iš dešin?s.

V.: Naaa... Skyl? yra, o rakto tai n?ra.

T.: Tai ?kiškite j?.

V.: K??

T.: (Prarasdamas kantryb?.) Degimo rakt?!

V.: O iš kur žinoti, kuris iš j??

T.: (Griebdamasis už galvos.) Dažniausiai b?na pats didžiausias ryšulyje.

V.: Ryšulyje?

T.: Taip, kur susegti visi j?s? raktai...

V.: Aaa! Na tai aš pame?iau prieš dvi dienas. Tai man rakto reikia?

T.: (Meta ragel?.) Pyyyyyyyyyyyy...

V.: Alio, alio?! Alio...
Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/