Socionikos forumas

Dabar yra 29 Geg 2024, 05:34

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:32 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Versta iš:

http://www.socionics.spb.ru/Pioneer/I_Intertip-tim.htmTarptipini? santyki? atitikimas IMT?ipamsSocionikoje priimta manyti,

kad kiekvienas informacinio metabolizmo tipas (IMT?ipas)

yra tam tikr? santyki? neš?jas.

(Pagal V.V. Gulenko)

"Socionika" E.N. Malskaja, I.S. Malskij, S.V. Filimonov ©

Perskai?iau š? straipsn?. Kiekvienas tipas juk turi vis? santyki? spektr? su atitinkamais kitais tipais. Suprantama, pvz. aktyvacijos santykiai kiekvienoje konkre?iai paimtoje poroje tur?s savo atspalv? - intravertams jie bus vienoki, ekstravertams kitoki.

Tad k? ap?iuopiamiau reiškia tas santyki? "neš?jas", pasak V.Gulenko? Ar tai kad tam tikras santykis sodriausiu atspalviu pasireiškia b?tent TO tipo atlikime/vaidmenyje?  Ar ?ia yra tiesiog "mechaninis" priskyrimas?


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:35 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Tapatyb?s santykiai - Intuityvus-Loginis Ekstravertas (ILE) Don KichotasŠi? santyki? pamatas - sugeb?jimas tiksliai suvokti žodži? prasm?, kito žmogaus elgesio priežastis ir tikslus. Partneri? min?i? pob?dis, motyvacijos, interesai, skoniai yra tiek panaš?s, kad jie supranta viens kit? iš pus?s žodžio. Tai teikia savotiško žavesio, ypa? pažinties pradžioje. Tapatyb? neslepia savyje nemaloni? siurpriz?, tod?l jau?iama, kad tai ram?s ir saug?s santykiai. N?ra baim?s d?l neprognozuojam? partnerio veiksm?, o tai irgi svarbi komfortabili? santyki? s?lyga.

Partneris ypa? patrauklus, jei yra pasiek?s aukštesn? išsilavinimo lyg?, jei yra ko iš jo pasimokyti. Randama bendra kalba dalijantis patirtimi, greitai prieinama prie bendro poži?rio. Tok? partner? stengiamasi visur pam?gdžioti.  Šie santykiai yra ne?kainojami asmenyb?s vystymuisi ir sav?s suvokimui (identifikavimui), ypa? vaikyst?je ir jauname amžiuje. Jie padeda žmogui suvokti savo paties savybes, gyvenimo tikslus ir j? siekimo metodus.

Šie santykiai ? patys efektyviausi ?sisavinant žinias, mokantis. Ta?iau už mokymosi ar bendro darbo rib? jie greitai slopsta, kadangi remiasi vien tik tarpusavio supratimu. Dom?jimasis partneriu g?sta: jis pernelyg suprantamas, pernelyg tiksliai ?vertinamas. Apsimesti prieš j? ne?manoma, susigin?yti ? n?ra d?l ko. Abu partneriai turi vienodus privalumus ir susiduria su vienodais sunkumais, tod?l n?ra kuo viens kitam pagelb?ti, arba b?tinos labai didel?s pastangos. Tod?l nesant bendr? reikal?, santykiai darosi pasyv?s, nors ir išlaikomas visiškas geranoriškumas.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:36 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Dualiniai santykiai (papildymas) ? Sensorinis-Etinis Intravertas (SEI) DiumaPartneris priimamas kaip žmogus, kuris visada žino, k? ir kada reikia daryti, moka palaikyti, apginti, niekada neužgauna ir, kas svarbiausia - neužsigauna. Su tokiu partneriu žmogus ir pats jau?iasi aktyvesnis ir stipresnis. Santykiai rutuliojasi per savitarpišk? apsikeitim? informacija ir suderintus bendrus veiksmus. Partneriai mato viens kito sunkumus, uždavinius ir problemas, adekva?iai reaguoja ? savitarpio d?kingum? ir skundus, si?lymus ir prašymus. Skuba pad?ti, dažnai netgi nelaukdami prašymo - savalaikiškai ir tinkama forma. Yra jautr?s viens kito skaudžioms vietoms. Jie ne tik nenori, bet ir negali traumuoti viens kito psichikos. Pretenzijos priimamos kaip nusipelnytos, pasitikint partnerio stiprumu ir sugeb?jimais. Skundai ? tikintis r?pes?io iš partnerio pus?s.

Dualai veikia sutartinai, j? santykiuose n?ra lyderio. Kiekvienas imasi iniciatyvos toje situacijoje, kurioje jis geriau susigaudo, o patek?s ? sunki? pad?t?, perduoda j? atgal. Tokia s?veika abudu aktyvizuoja, kiekvienam leidžia parodyti ir vystyti stipri?sias savo puses. Kadangi atliekant darb? aktyvumas pasireiškia pakaitomis, nelieka d?mesio nuskriaust? grandži? ir kyla darbo rezultatyvumas. Be to, tai, k? daro vienas, kitas suvokia kaip išskirtinai vertingo ?g?džio pasireiškim?, retus gabumus. Partneriui netenka nuolaidžiauti, viskas vyksta tarsi savaime. Santykiai gali b?ti rimtai dalykiški arba su jumoro atspalviu, bet niekada - pikti ir agresyv?s. Netgi tyl?ti su dualu malonu. Patiriamas jausmas, tarsi šiame santykyje partneriai "susineria kaip pirštai", jiems neankšta kartu, ir tuo pat metu jie neatitolsta per saug? atstum?. Šiuose santykiuose žmogus jau?iasi saugus ir gali sau leisti pails?ti ir atsipalaiduoti. Tai patys komfortiškiausi santykiai.

Ta?iau tarp partneri? n?ra gilaus savitarpio supratimo, b?tent d?l j? nepanašumo. Papildiniai gali daryti vien? ir t? pat?, ta?iau iš visiškai skirting? paskat?. Labai sunku  paži?r?ti iš kito poži?rio taško, suprasti jo motyvus. Nesupratimas palaiko dom?jim?si vienas kitu, netrukdydamas bendrai veiklai.

Bendravimo su dualu ?g?džiai kelia žmogaus pasitik?jim? savimi, leidžia pajusti savo naudingum? ir ?sitikinti, jog žinai savo viet? tarp žmoni?, ir d?ka to ? teisingai vertinti savo socialin? prisitaikym? ir tur?ti galimyb? t? prisitaikym? koreguoti. Labai svarbu papildin? tur?ti savo aplinkoje vaikyst?je, kada formuojasi adaptacijos visuomen?je mechanizmai ir sav?s vertinimas. Žmogus, neturintis vaikiškos bendravimo su dualu patirties, paprastai nemoka palaikyti papildymo santyki?, ta?iau gali to išmokti iš "patyrusio" dualo.

Šie santykiai yra pastov?s ir geri bendradarbiavimui bet kuriose srityse. Ta?iau b?tent d?l savo psichologinio komforto jie nepalank?s asmenyb?s augimui ir ?g?dži? vystymui, savarankiškam savo problem? sprendimui.

Potencialiai patys geriausi santykiai. (Socionikoje kai kurie autoriai visaip giria ir priskiria papildymo santykiams labai jau mistines savybes, laikau savo pareiga ?sp?ti apie pernelyg didelio susižav?jimo ?duobes?, ne viskuo, kas parašyta, galima tik?ti)


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:37 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Aktyvacijos santykiai ? Etinis-Sensorinis Ekstravertas (ESE) HugoSantykiai beveik tiek pat patraukl?s ir komfortiški, kaip ir papildymo. Tas pats d?mesys kito problemoms, pasiruošimas ir mok?jimas jas spr?sti nesuerzinant partnerio ir s?kmingai vengiant visko, kas jam nemalonu. Tokia pat adekvati reakcija ? skudus, prašymus ir d?kingum?. Ta?iau s?veikai tr?ksta tikslumo ir subtilaus supratimo, b?dingo papildymui. Tod?l norint teisingai suvokti informacij?, reikia didesnio d?mesio ?tempimo, norint teisingai perduoti ? stipresn?s gestikuliacijos, mimikos. Pagalba gaunasi tai per maža, tai per didel?. Ir viena, ir kita vargina. Tod?l periodiškai susikaupia nuovargis, poreikis atitolti vienam nuo kito. Ta?iau susierzinimo n?ra. Partneriai vertina viens kit? už geb?jim? realiai pad?ti sunkioje situacijoje, apginti, nyvyti blog? nuotaik?, nelie?iant viens kito skaudži? tašk?.

Tai santykiai, palank?s asmenyb?s realizacijai ir ?sitvirtinimui visuomen?je, jos stipri?j? savybi? pasireiškimui. Kartu jie duoda komfortiškumo jausm?, galimyb? atsipalaiduoti, nuimti stresin? b?sen?. Šiuose santykiuose n?ra tokio artimo prisilietimo, kaip papildymo santykiuose. Galimas interes? susid?rimas, trumpalaikiai nesusipratimai. Ta?iau, tarpusavio pagalba aktyvacijos santykiuose netobula, o tarpusavio supratimo galimyb?s ?ia didesn?s, negu tarp dual?. Tai paaiškinama tuo, kad abu partneriai vienodi pagal vertiškum? (arba intravertai, arba ekstravertai). Santykiai palank?s bendradarbiavimui, bendram poilsiui.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:37 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Veidrodiniai santykiai ? loginis-intuityvus intravertas (LII) RobespjerasPagrindinis bruožas ? tarpusavio supratimas. Partneriai gerai mato viens kito privalumus ir pasiekimus, poelgi? tikslus ir priežastis, abejones ir problemas. Jie jau?ia gil? tarpusavio panašum?, kas ir traukia. Visada yra bendra interes? sfera. Šios sferos r?muose kitas žmogus kaip tik atrodo tobulesnis, žavi (o kartais ir suvirpina) laisvu elgesiu su ?medžiaga?. Kitais atvejais stebina nuostat? ribotumu ir nelankstumu.Iš ?ia nuolatiniai bandymai pad?ti, patarti, apsaugoti, kurie priimami be susierzinimo, ta?iau ir be ypatingo klusnumo. Tokia s?veika ne visada b?na abipusiškai naudinga. Vienas gali sugriauti kito viltis, planus ir id?jas, garsiai jas analizuodamas arba rodydamas ? kokias nors detales. Ta?iau vis d?lto, tai atrodo kaip geranoriškas ?sp?jimas apie pavojus.Tokioje s?veikoje tinka pasitikrinti su partneriu savo poži?ri? ir veiksm? teisingum?, kadangi visa tai vyksta pa?iu aukš?iausiu lygmeniu (bet tiktai nurodytos bendros interes? sferos r?muose). Tarpusavio pagalba, dažniausiai, patarimais ir apsiriboja.Sunkiose, problemin?se situacijose partneriai pad?ti viens kitam negali, kadangi patys patiria panašius sunkumus. Tod?l santykiai nepasiekia tokio artumo ir tarpusavio priklausomyb?s laipsnio, kaip pusiau papildyme ir aktyvacijoje. Slaptas pranešim? turinys, neaišk?s pagalbos prašymai arba nes?km?s signalai parnerio nepasiekia. Tod?l abiems kaupiasi neišspr?stos problemos, kartu su jomis - nuovargis, nors tam tikras komfortiškumas santykiuose pasireiškia.Šie santykiai geri kartu dirbant, diskutuojant, mokantis, palank?s konstruktyviai kritikai, labai k?rybingi  mokslin?je veikloje. Ta?iau jie šaltoki ir netinka atsipalaidavimui ir poilsiui.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:38 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Socialinio užsakymo santykiai (užsakymo imtuvas) ? etinis-intuityvus ekstravertas (EIE) HamletasTai asimetriniai santykiai. Pagrindinis asimetrini? santyki? bruožas - sav? ir atsakom?j? reakcij? disbalansas, partneri? nelygyb?. Kadangi pas?mon?je kiekvienas tikisi to paties, k? pats duoda, tarp partneri? viens kito elgesio atžvilgiu tvyro nuolatinis gilus nesusipratimas. Asimetriniai santykiai svyruoja, juose kaitaliojasi traukos ir atost?mio periodai. Tod?l juos vienodai sunku ir nutraukti, ir "suderinti". Socialinio užsakymo santykiuose vienas partneris vadinamas "siustuvu", kitas - "imtuvu".IMTUVAS mato partneryje reikšming? ir patraukli? asmenyb?, kuri nevalingai užvaldo jo d?mes?. Siustuvas žavi savo gabumais, jo išsireiškimuose sau ?žvelgiami atradimai ir gili išmintis.Imtuvas, skirtingai nuo siustuvo, gerai supranta savo partner?, mato jo problemas ir abejones, ir pasiruoš?s netgi be jokio prašymo ateiti ? pagalb?. Mažiausias siustuvo nepasitenkinimas arba sutrikimas jam yra ? tarsi akstinas veikti. Siustuvas, neži?rint vis? savo privalum?, jam atrodo jautrus, trapus žmogus, kur? reikia saugoti, jam nusileisti. Savo ruožtu, imtuvas laukia iš partnerio pripažinimo ir d?mesio savo asmenybei. Ta?iau siustuvo reakcija nuolat stulbina. Jo nesupratingumas ir pretenzijos aiškiai rodo, kad imtuvas daro visai ne tai, ko reikia partneriui.Toks ne?vertinimas skatina imtuv? padvigubinti j?gas, kadangi suvokiama tarsi pastangos b?t? nepakankamos, o ne jos nukreiptos neteisinga kryptimi. Rezultatas gaunasi tas pats. Kuomet siustuvo nepasitenkinimas atsisuka pagaliau ne ? sprendžiamas problemas, o ? pat? partner?, šis visiškai supanikuoja, priverstas rinktis tarp b?tinumo veikti dar aktyviau ir pavojaus iššaukti dar didesn? nepasitenkinim?. Imtuvui šioje situacijoje yra dvi išeitys: arba, gavus siustuvo stimul?, pasišalinti ir veikti laikantis distancijos, arba bandyti pelnyti partnerio palankum? nutraukiant t? savo "nereikaling?" veikl?. Imtuvas nuolat jau?ia siustuvo siek? valdyti j? ir primesti savo poži?r?. Tai veda prie dažn? ir nenauding? gin??, beje pasipriešinti siustuvo ?takai be galo sunku.

Socialinio užsakymo santyki? esm? ta, kad vieno iš partneri? (imtuvo) veikla neatneša kitam jokios tiesiogin?s naudos, bet gali b?ti pasteb?ta kit? sociumo nari?, kurie, savo ruožtu, yra su šiuo tipu imtuvo santykiuose. Bet kuris tipas yra siustuvas vienam kuriam nors tipui ir imtuvas kitam. D?ka to žmoni? tarpusavio s?veikos energija necirkuliuoja tiktai uždar? grupi? viduje, o pasiskirsto visuomen?je pagal taip vadinamus socialinio užsakymo žiedus.Problema, kuri? iškelia siustuvas, lieka neišspr?sta konkre?ios poros r?muose. Iš ?ia ir kyla partneri? tarpusavio nepasitenkinimas, jeigu jie stengiasi užsidaryti šiuose r?muose. Ta?iau tos pa?ios problemos sprendimas gali pasiekti siustuv? iš kitos socialinio užsakymo žiedo pus?s - nuo jo paties siustuvo. Tokiu b?du, santykiai gali b?ti pakankamai komfortiški su s?lyga, kad kiekvienas partneris turi galimyb? išlaikyti distancij? ir realizuoti savo aktyvum? sociume.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:39 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Socialin?s kontrol?s santykiai (kontroliuojamasis) ? loginis-sensorinis intravertas (LSI) Maksimas GorkisTai asimetriniai santykiai. Juose dalyvauja partneriai, esantys nelygioje pad?tyje: inspektorius ir kontroliuojamasis.KONTROLIUOJAMASIS, priešingai nei jo partneris, labiau supranta inspektori?. Jis mato jame stipr? ir savimi pasitikint? žmog?, kuris dažnai teikia verting? ir reikaling? informacij?, moka pad?ti sunkioje pad?tyje. Iš pakankamo atstumo inspektorius rodosi patrauklus ir kelia susižav?jim?. Jis stebina žiniomis ir ?g?džiais, k?rybišku problem? sprendimu. Jo problemos taip pat suprantamos kontroliuojamajam, kuris netgi stengiasi jas numatyti. Partneris klauso inspektoriaus žodži?, jo pritarimas ar nepritarimas labai svarbus.Kaip ty?ia, inspektorius tarsi kiaurai mato visas kontroliuojamojo silpnas vietas ir bet kuri? pagalb? arba vertinim? pateikia labai skaudžia forma. Jis kišasi ? pa?ias jautriausias vietas, leidžia sau akcentuoti d?mes? draudžiamose ir skaudžiose temose, reikalauja iš kontroliuojamojo b?tent to, ko tas nemoka, ir tuo pabr?žia jo silpnum?. Inspektorius visada sukelia tam tikr? nerim? ir sutrikim?, sužadina karštligišk? savo klaid? ieškojim?.

Inspektoriaus reiklumas ir priekabumas sudaro ?sp?d? smulkmeniško, pedantiško žmogaus. Jo prisibijoma. Jam esant n?ra laisv?s poj??io, jau?iama pastovi ?tampa tarsi laukiant sm?gio. Ji dažnai paakina ?varyt? ? kamp? kontruoliuojam?j? pa?iam išprovokuoti susid?rim? arba viršyti gynybos ribas. Beje jo sm?giai šiuose konfliktuose tarsi prašauna pro taikin?, ir susidaro "kovos su šeš?liu" ?sp?dis.Partneriai pastatyti ? toki? pad?t?, kada vienas apsiginklav?s daugiau nei kitas, ir bet kokiose situacijose labiau kli?na kontroliuojamajam. Nei pagalbos, nei supratimo iš inspektoriaus pus?s kontroliuojamasis nejau?ia. Santykius galima apib?dinti kaip vienpus? konflikt?. Jei artimas kontaktas t?siasi ilg? laik?, jis gali baigtis kontroliuojamojo liga.

Sociume šie santykiai tampriai susij? su socialinio užsakymo santykiais. Jeigu imtuvas ?žvelgia kok? nors sociume susikaupus? poreik? kaip savo uždavin? ir j? išsprendžia, tai sprendimo rezultat? pirmasis sau pajunta siustuvas: sumaž?ja jo problemos, jis jau?iasi komfortiškai. Inspektorius kaip tik ir turi pašaukim? patikrinti šio komforto poj??io atsparum?. Gerai ?vykdytas socialinis užsakymas leidžia siustuvui (o tuo pa?iu - kontroliuojamajam) palyginti lengvai atlaikyti inspektoriaus sm?gius ? silpnas vietas. Pastarasis ?ia vaidina vaidmen? tos "lydekos j?roje", kuri neleidžia karosui snausti. Santykiai sujungti ? socialin?s kontrol?s žied?: kaip ir užsakymo atveju, kiekvienas tipas yra inspektorius vieno kurio nors tipo ir kontroliuojamasis ? kito tipo atžvilgiu.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:39 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Dalykiniai santykiai ? sensorinis-loginis ekstravertas (SLE) ŽukovasDaugumoje savo poelgi? partneriai atpaž?sta vienas kit?, supranta, ir tod?l nesibijo. Paviršutiniškai susipažinus jie atrodo vienas kitam labai panaš?s. Ta?iau tai išorinis panašumas. Greitai pastebimas gilus poži?ri? išsiskyrimas poelgi? tiksluose ir motyvacijoje. Prasideda tarpusavio bandymai per?tikin?ti partner? svarbiausiuose dalykuose, ?tvirtinti savo pasaul?ži?r?.Tai bandymas parodyti save partneriui. Nusiteik? pilnam tarpusavio supratimui, partneriai neišvengiamai jau?ia nusivylim?, o tai veda prie abipusiško atšalimo. Partneriai moka suprasti viens kito skundus ir pretenzijas, bet negali pad?ti niekuo, išskyrus tyli? nedemonstratyvi? užuojaut?.

Prašymai ir pasi?lymai tarsi pakimba ore. Šie santykiai geri kartu dirbant, bet mažai naudingi draugystei, bendrai k?rybai ir šeimos k?rimui.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:40 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Miražiniai santykiai ? intutityvus-etinis intravertas (IEI) Jeseninas (Tutanchamonas)Pavadinimas labai tiksliai atspindi ši? santyki? turin?. Jiems b?dinga tarpusavio pagalba, nujautimas, palaikymas. Patraukia partnerio atidumas ir pasitik?jimas, ypa? kai pažintis t?ra paviršutiniška. Ta?iau pastebimas beveik visiškas partnerio elgesio motyvacijos, jo poži?rio ir interes? sferos nesupratimas. Veikla, kuri vienam yra k?rybos objektas ir rimtas užsi?mimas, kitam kelia nesupratim?, atrodo neverta d?mesio. Ji sukelia žaves? atlikimo kokybe, bet priimama kaip užsl?ptas priekaištas. Ši? veikl? bandoma stabdyti arba ignoruoti. D?l to kyla netik?ti smulk?s susid?rimai. Bet jie, paprastai, greit pamirštami, ir iš esm?s tai yra neblogi santykiai.Partneris dažnai laikomas paviršutinišku, negiliu žmogumi, bet ne egoistu. Partnerio pretenzijos ir skudai savo b?domis  rodosi verti d?mesio, bet ne visada pavyksta suteikti jam efektyvi? pagalb?. Kaip ir kontroliuojamojo santykiuose, kaupiasi neišspr?stos problemos. Santykiai labai palank?s kartu dirbant ir kartu ilsintis.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:41 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Super-Ego santykiai ? sensorinis-etinis ekstravertas (SEE) NapoleonasTai aktyv?s ir ?tempti santykiai. Partneriai labai skiriasi pagal gyvenimo pozicijas, nelabai malon?s vienas kitam. Esant pakankamai dideliam atstumui jie traukia ir tonizuoja, nors ir truput? erzina. Partneris nekelia visiško pasitik?jimo ir noro atsiverti, jo elgesys nenusakomas. Jis moka netik?tai ir aštriai ?durti, pasakyti nemaloni? pastab?.

Mažomis doz?mis tokie incidentai paken?iami, didel?mis - ne. Artimame kontakte vyksta pozicij? susid?rimas, gana sunkiai traumuojantis abudu. Kiekvienas partneris veikia taip, tarsi ty?ia mesdamas išš?k? antr?jam, iškelia save virš jo. Priekaištus partneris suvokia kaip komandas, kurios ?vykdomos taip lengvai ir paprastai, kad tai atrodo kaip neišvengiamyb?, netgi ?ž?lumas, brovimasis ? saugom? abejoni? ir pergyvenim? pasaul?.

Tarpusavio pagalbos bandymus lydi smulk?s konfliktai ir netgi skandalai. Santykiai turi konkurencijos atspalv?. kartais šie santykiai leidžia pamatyti, kiek smarkiai partneriai skiriasi viens nuo kito. D?ka to net nekyla pagunda primesti partneriui savo motyvacij? ir savo poži?r?. Tai leidžia išvengti daugelio nesusipratin?. Santykiuose tr?ksta kaip tarpusavio supratimo, taip ir tarpusavio pagalbos. Kontaktuojant ilg? laik? jie yra diskomfortiški.Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:41 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Visiškos priešingyb?s (gesinimo, neutralizacijos) santykiai ? intuityvus loginis intravertas (ILI) BalzakasPagrindinis ši? santyki? turinys ? pozicij? priešpastatymas. Bet kuriomis s?lygomis partneriai randa priešing? poži?rio tašk? ir bendrai spr?sdami praktinius reikalus d?l to gin?ijasi. Visiškai nesugeb?dami rasti bendros kalbos spr?sdami, atrodyt?, paprastus klausimus, partneriai jau?iasi bej?giai.

Partnerio asmenyje labai sunku gauti juntam? palaikym?, grei?iau abu viens kitam trukdo. Tokiuose santykiuose partneris arba nesuprantamas, arba nemalonus. Jeigu partneriui primetamas savas poži?ris ir negaunama palaikymo ? jis nemalonus. Jeigu neprimetamas ? jis nesuprantamas ir tuo netgi ?domus. Tai diskusiniai santykiai: jiems b?dingi ilgai trunkantys gin?ai, pasikeitimas nuomon?mis ir informacija, bandymai ?tikinti. Jeigu abu pašnekovai ?sitikin? savo teisumu, jie tampa nepakant?s, ir diskusijos baigiamos. Jeigu palie?iami asmeniniai interesai, šie santykiai turi tendencij? gri?ti.

Patarimai, kuriais kei?iasi partneriai, paprastai, nepasiekia tikslo. Abu vargina viens kit? nuolatiniais skundais ir pretenzijomis, kurie, vienok, atidžiai išklausomi ir nekelia stipraus susierzinimo. Gin?ai neperauga ? didelius konfliktus. Santykius gali lyd?ti praktiški prašymai, pasi?lymai imtis bendr? reikal?. Ta?iau jeigu n?ra kruopštaus "vertimo" ?g?dži? - kaip vieno partnerio išsireiškim? kalb? išversti ? kito kalb?, - tai dirbti geriau atskirai. Jeigu yra ? bendras darbas gali duoti juntamus rezultatus. Bet tada geriau dirbti tiktai dviese.

Bendraudami vienudu partneriai atsarg?s, stengiasi neatskleisti savo silpn?j? viet?, kadangi gilaus pasitik?jimo viens kitu n?ra. Tre?iasis neišvengiamai sugriauna ši? trapi? pusiausvyr?, kiekvienas stengiasi gin?uose patraukti j? ? savo pus?. Kartais tokie partneriai priklauso vienai socialinei grupei, turi bendr? draug?, simpatizuoja viens kitam arba bent jau viens kito gyvenimo b?dui. Ta?iau pasimeta, kai susiduria su kito elgesio motyvacija.

J? bendravimo s?km?  rodo tik tai, kiek daug žmogaus gali išmokti išorin?je kult?roje. Dažnai už vien? ir t? pa?i? žodži? slepiasi priešinga prasm?. D?l to daug dalyk? partnerio elgesyje priimama kaip gudrus, užtušuotas agresyvumas arba pašaipa. ?domu, kad neutralizacijos santykyje partnerio išor? dažnai atrodo labai patraukli, fizinio grožio pavyzdys. Šie santykiai visiškai paken?iami ir netgi ?dom?s esant tam tikram nuotoliui. Artimai bendraujant jie neperauga ? didel? konflikt?, bet d?l nuolatini? gin?? vargina.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:43 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Kvazitapatyb?s (paraleliniai) santykiai ? loginis-intuityvus ekstravertas (LIE) Džekas LondonasTai santykiai tarp žmoni?, turin?i? bendr? interes? sfer?, bet visiškai skirtingus poži?rio taškus ir pri?jimo prie jo b?dus. Partneriai gali pilnai ?vertinti viens kito privalumus, kiekvienas gali žav?tis kito poži?rio nepaprastumu, gabumais ir k?rybiniais pasiekimais. Ta?iau tai visada yra vertinimas iš šono. Nepaprastai sunku pažvelgti iš kito poži?rio vidinio taško, suprasti poelgi? motyvacij? ir tikslus. Kiekvien? stulbina begalin?s partnerio pretenzijos aplinkiniams. Kartais susidaro ?sp?dis, kad partneris ? talentingas žmogus, bet užsiima klausimais, išeinan?iais už jo kompetencijos rib?. Pernelyg dr?sus vienuose savo teiginiuose ir nepakankamai nuoseklus kituose. Dažnai kyla pagunda timptelti arba pataisyti partner?. Nedidelis gin?as gali nutraukti santykius, ypa? kai paliesti asmeniniai interesai. Tod?l tokiems santykiams b?tina minimali distancija.Santykiams b?dingos diskusijos, apsikeitimas dominan?ia informacija, bandymai ?veikti nesutarimus, kompromis? ieškojimai. Skundai ir prašymai išklausomi atidžiai, be susierzinimo. Giliai užgauti viens kit? partneriai negali, efektyviai pad?ti - taipogi, nors partneris visada pasiruoš?s duoti patarim?. Šiais patarimais galima pasinaudoti, ta?iau pasimokyti vienam iš kito ypatingai sunku. Šie santykiai komfortiški ramiam produktyviam bendradarbiavimui, draugystei, bet retai ? artimesniems kontaktams.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:44 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Konfliktiniai santykiai ? etinis-sensorinis intravertas (ESI) DreizerisTai pakankamai stipraus potraukio ir pavojing? susid?rim? santykiai. Kada partneriai išlaiko atstum?, jie traukia ir netgi žavi viens kit?, kadangi kiekvienas žino ir moka daug dalyk? iš to, ko nemoka kitas. Abu žino ir jau?ia viens kito problemas. Ta?iau suart?jant pasirodo, kad jie žino šias problemas pernelyg gerai. Kiekvienas jau?iasi tarsi po rentgeno spinduliais: partneris mato mažiausias kito silpnybes ir tr?kumus, arba daug k? priima kaip tr?kumus. Jis nuolat juos pabr?žia savo žodžiais arba veiksmais. Be to šie užgaul?s žodžiai ir veiksmai dažniausiai pasireiškia didžiausio suart?jimo ir pasitik?jimo momentu, kada nuo oficialaus arba šalto tono partneriai pereina ? betarpišk? bendravim? ir atsipalaiduoja. Tuo pa?iu partneris negali neerzinti savo negrabumu ir neišmanymu tam tikruose reikaluose.Partneriai nuolat nevalingai traumuoja viens kit?. Tai slegia, laiko abu nuolatin?je ?tampoje ir baim?je. Bet kokia pagalba suvokiama kaip pašaipa. Traumuoja netgi pajuokavimai, pašmaikštavimai ir padr?sinimai. Partneris dažnai laikomas gudriu, dviveidžiu, nedoru, arba net grubiu ir abejingu kit? žmoni? jausmams. Ta?iau ? bandymus pagelb?ti jis atsako nepaprastai piktai ir neadekva?iai. Šiems santykiams b?dingas poreikis gin?ytis, negird?ti pašnekovo ir nepripažinti jo argument?. Vyksta abipusis asmenyb?s smukdymas, nuolatinis situacijos aštrinimas. Santykiai psichologiškai labai sunk?s.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:45 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Socialinio užsakymo santykiai (užsakymo siustuvas) ? loginis-sensorinis ekstravertas (LSE) ŠtirlicasTai asimetriniai santykiai. Pagrindin? asimetrini? santyki? savyb? ? tiesiogini? ir atsakom?j? reakcij? nesubalansuotumas, partneri? nelygyb?. Kadangi pas?mon?je kiekvienas laukia to paties, k? pats daro, tarp partneri? vyksta nuolatiniai smark?s nesusipratimai viens kito elgesio atžvilgiu. Asimetriniai santykiai svyruoja, juose kaitaliojasi traukos ir atost?mio periodai. Tod?l juos vienodai sunku ir nutraukti, ir "suderinti". Socialinio užsakinio santykiuose vienas partneris vadinamas "siustuvu", kitas - "imtuvu".SIUSTUVAS suvokia partner? kaip asmenyb?, tam tikrais atžvilgiais labai sumani?, netgi stebinan?i? savo gabumais, ta?iau iš esm?s kiaurai suprantam? ir tod?l nelabai ?domi?. Ši partnerio paprastumo ir supratimo iliuzija sukelia siustuvui, po pirmojo susidom?jimo priepuolio, netgi tam tikr? nusivylim?.Siustuvas blogai nusimano reikaluose, ? kuriuos parneris visa esybe gilinasi, ir laiko šiuos reikalus nereikšmingais ir kasdieniniais, o imtuv? - žmogumi, kuris tuš?iai save švaisto. Kadangi partneriui šie reikalai puikiai sekasi, siustuvas link?s manyti, kad imtuvo gyvenimas klostosi žymiai papras?iau, negu jo paties. Tuo pat metu kai kuriose elementariose situacijose imtuvas atrodo visiškai bej?gis ir priklausomas nuo siustuvo. Jo skundai ir pretenzijos atrodo nepakankamai pagr?stos. Visada yra pagunda pažeminti imtuvo gabum? vert? arba apkaltinti j? nenoru m?styti, neatsakingumu, užsispyrimu, tinginyste ir t.t.Siustuvas link?s elgtis su juo iš mokytojo pozicij?, o jo patarimus ir prieštaravimus palikti be d?mesio. Siustuvas mato nuolatin? partnerio d?mes?, pasiruošim? vykdyti jo prašymus ir nurodymus. Ta?iau tikro palaikymo jausmas d?l imtuvo veiksm? neatsiranda. Be to, laiks nuo laiko be matom? priežas?i? imtuvas tampa steb?tinai ?žeidus ir atkaklus, audringai reaguojantis ? kai kuriuos nurodymus, kuriuos siustuvas pateikia ?prasta sau forma. Tokiuose susid?rimuose siustuvas niekada nesijau?ia kaltu ir netgi rimtai netiki, kad ant jo pykstama. Iš esm?s siustuvui jo partneris ? mažai ?tikinama asmenyb?, esanti jo ?takoje, nors kartais ir b?ganti nuo paklusnumo.

Socialinio užsakymo santyki? esm? ta, kad vieno iš partneri? (imtuvo) veikla  neatneša tiesiogin?s naudos kitam, ta?iau gali b?ti pasteb?ta kit? sociumo nari?, kuriems, savo ruožtu, šis tipas yra siustuvas. Bet kuris tipas yra siustuvas vieno tam tikro tipo atžvilgiu ir imtuvas kitam. D?ka to s?veikos tarp žmoni? energija necirkuliuoja tiktai uždar? por? viduje, o pasiskirsto visuomen?je pagal taip vadinamus socialinio užsakymo žiedus.Problema, kuri? iškelia siustuvas, lieka neišspr?sta duotos poros r?muose. Iš ?ia ir partneri? tarpusavio nepasitenkinimas, jeigu jie siekia užsidaryti šiuose r?muose. Ta?iau šios problemos sprendimas gali ateiti siustuvui iš kitos žiedo pus?s - nuo jo paties siustuvo. Tokiu b?du, santykiai gali b?ti visai komfortiški su s?lyga, kad kiekvienas iš partneri? turi galimyb? išlaikyti distancij? ir realizuoti savo aktyvum? sociume.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2004, 00:46 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Socialin?s kontrol?s santykiai (revizorius, inspektorius) ? etinis-intuityvus intravertas (EII) DostojevskisTai asimetriniai santykiai. Juose dalyvauja partneriai, esantys nelygioje pad?tyje: inspektorius ir kontroliuojamasis.INSPEKTORIUS suvokia partner? kaip gana nenuovok? ir neprisitaikius? žmog?, kur? nuolat tenka gelb?ti papras?iausiose situacijose. Inspektorius jau?ia kontroliuojamojo trapum? ir nepatikimum? ir tai sukelia nor? jam pad?ti. Daugelis jo skund? ir reikalavim? inspektoriui suprantami ir randa gyv? atsak?. Ta?iau pasirodo, kad si?lom? pagalb? kontroliuojamasis priima ?ant durtuv?? ir bendrai yra kraštutinai ?žeidus. Santyki? aiškinimasis tarp j? lengvai pereina ? konflikt? ir gali juos sugriauti. Kontroliuojamasis tuo labiau atrodo keista asmenybe, kadangi kai kuriuos klausimus nagrin?ja gana giliai, ne blogiau už inspektori?. Ta?iau elgiasi kaip žmogus, kuris pats nežino, ko jam reikia: visi jo talentai nukreipti ? tas sritis, kurios niekaip negali pad?ti jam išvengti savo problem?.K?rybinis kontroliuojamojo aktyvumas sukelia inspektoriui nusisteb?jim? ir netgi b?gštavim?, atrodo kaip nereikalingas. ?rodyti partneriui kontroliuojamasis nieko negali. Atsistoti ? jo viet? inspektoriui nepaprastai sunku, jis link?s sutapatinti kontroliuojamojo pasaulio suvokim? su savuoju. Šio gilaus nesupratimo rezultate visi kontroliuojamojo tr?kumai atrodo tarsi padidinti, o privalumai - priešingai. Jeigu inspektorius vis d?lto sugeb?s atskirti savo poži?r? nuo kontroliuojamojo poži?rio, partneris gali sukelti jo susidom?jim?.

Sociume šie santykiai tampriai susij? su socialinio užsakymo santykiais. Jeigu imtuvas suvokia kok? nors sociume susikaupus? poreik?, kaip uždavin? sau, ir išsprendžia j?, tai sprendimo kokyb? pirmasis savimi išbando siustuvas: jam sumaž?ja problem?, jis jau?iasi komfortiškiau. Inspektorius kaip tik ir pašauktas patikrinti to komforto jausmo patvarum?. Gerai atliktas socialinis užsakymas leidžia siustuvui (ir tuo pa?iu - kontroliuojamajam) palyginti lengvai atlaikyti inspektoriaus sm?gius ? silpnas vietas. Inspektorius ?ia vaidina vaidmen? tos pa?ios ?lydekos j?roje?, kuri neleidžia karosui snausti. Santykiai surišti ? socialin?s kontrol?s žiedus: kaip ir užsakymo žied? atveju, kiekvienas tipas yra inspektorius vieno iš tip? atžvilgiu ir kontroliuojamasis ? kito atžvilgiu.


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007